Jacht op everzwijnen

Het everzwijn in oude Mythen en in de Oudheid

ever1Het everzwijn speelde een belangrijke symbolische rol in de Oudheid.
In de Mediterrane Culturen was het everzwijn verbonden met de Dood wegens zijn verborgen nachtelijk leven en gewoontes.

Bij de Oude Grieken was het everzwijn symbool van viriliteit en wreedheid èn ook van de dappere strijder. De Grieken beschouwden de jacht op everzwijnen een onderdeel van de opleiding van de jonge mannen tot oorlogskrijgers.

De Etrusken dachten dat everzwijnen in rechtstreeks contact stonden met de goden van de ever2Onderwereld; zij jaagden ‘s nachts en bij dageraad met behulp van lange speren en wrede honden, onder het geluid van fluiten.

Bij opgravingen van Etruskische en Romeinse sites werden veel keukengereedschappen gevonden die erop wijzen dat het vlees van everzwijn veelvuldig op het menu stond.

De Jacht Vandaag

ever3